REZERWACJA

Zapraszamy Państwa do Granicy Przyzwoitości codziennie:

Poniedziałek - Czwartek: 12:00 - 22:00
Piątek - Sobota: 12:00 - 24:00 (lub do ostatniego gościa)
Niedziela: 12:00 - 22:00

Rezerwacja stolików  jest bezpłatna. Można jej dokonywać za pomocą formularza na naszej stronie, osobiście, telefonicznie: +48 22 253 17 16 oraz +48 22 118 20 94 lub mailowo: restauracja@granicaprzyzwoitosci.pl

W przypadku spóźnienia większego niż 20 minut od ustalonej godziny rezerwacji, osoba rezerwująca zobowiązana jest poinformować telefonicznie o tym fakcie obsługę lokalu. W przypadku braku takiej informacji - rezerwacja zostaje anulowana.

Zarezerwuj Stolik
Dane kontaktowe


Administratorem Twoich danych osobowych jest Granica Przyzwoitości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-057 Warszawa, ul. Filtrowa 68 lok. 84).

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub przesłane bezpośrednio na nasz adres mailowy (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.