Kontakt

 

ZAPRASZAMY CODZIENNIE

Poniedziałek – Czwartek: 12:00 – 22:00
Piątek – Sobota: 12:00 – 04:00 (lub do ostatniego gościa)
Niedziela: 12:00 – 22:00

Administratorem Twoich danych osobowych jest Granica Przyzwoitości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-057 Warszawa, ul. Filtrowa 68 lok. 84).

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym lub przesłane bezpośrednio na nasz adres mailowy (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane adresowe:
ul. Złota 7
00-019 Warszawa
E-mail: biuro@granicaprzyzwoitosci.pl
tel. +48 22 253 17 16 lub +48 22 118 20 94

Dane rejestrowe:
Granica Przyzwoitości Sp. z o.o.
ul. Filtrowa 68/84
02-057 Warszawa
NIP: 522-304-06-83
REGON: 362693623
KRS: 0000579152
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5 000 zł

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.